pn wt śr czw pt sob ndz
09°° - 18°°
nieczynne
Пн W Ср Чт Пт Сб Вс
09°° - 18°°
выходной
Пн W Ср Чт Пт Сб Вс
09°° - 18°°
выходной

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Zarządcą jest Inkomklimat Ivan Szuba, REGON 522249876, NIP 9512543056, zarejestrowana w woj. MAZOWIECKIE, pow. Warszawa, gm. Warszawa, miejs. Warszawa, ul. Adama Branickiego, nr 21, lok. U3, 02-972 działający w formie sklepu internetowego pod adresem: https://osuszacze-online.pl/ (zwany dalej „Sklepem”).

Skąd pozyskujemy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je, gdy złożyłeś elektroniczne zamówienie na stronie Sklepu lub podczas rozmowy telefonicznej. Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres lub numer NIP (jeśli prowadzisz firmę) otrzymujemy w związku z realizacją umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Zbieramy również Twoje dane w związku z rezerwacjami produktów, zgłoszonymi reklamacjami oraz w ramach kontaktu z naszymi pracownikami w innych sprawach.

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez OSUSZACZE-ONLINE.PL?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym:

 1. umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z oferty Sklepu, w tym dokonywania transakcji i płatności za sprzedane towary i usługi w tym. Obejmuje to również dostawę produktów do wskazanego przez Ciebie miejsca, wystawienie dokumentów sprzedaży (jeśli sobie tego życzysz), a także możliwość skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi i rękojmi producenta;
 2. ozpatrywanie reklamacji;
 3. obsługi wszelkich zapytań, które do nas kierujesz (pocztą elektroniczną lub telefonicznie);
 4. skontaktować się z Tobą w celu świadczenia naszych usług.

 
Jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes OSUSZACZE-ONLINE.PL, a mianowicie:

 1. świadczenie usług płatniczych;
 2. zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy Państwu drogą elektroniczną, w tym przestrzegania przepisów wewnętrznych (Regulaminu Sklepu i Regulaminu Przetwarzania Danych) oraz przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom;
 3. przetwarzania Twoich żądań niezwiązanych z wykonaniem umowy;
 4. windykacja; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 5. prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności platform handlowych Sklepu, usprawnienia działania usług lub oceny głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 6. przechowywanie danych w celach archiwizacyjnych i rozliczalności (wykazanie zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi).

 
Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie pytania dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na 
adres info@osuszacze-online.pl Prosimy o przesyłanie e-maila oraz korespondencję pisemną z dopiskiem „Przetwarzanie danych”

Jakie masz prawa w stosunku do OSUSZACZE-ONLINE.PL w zakresie przetwarzanych danych?

Zapewniamy, że wszystkie Twoje prawa wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) są egzekwowane, tj. prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Twoje prawa obejmują:

 1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych. To prawo oznacza, że możesz poprosić nas o wyeksportowanie informacji, które posiadamy o Tobie z naszych baz danych i przesłanie ich do Ciebie w jednym z powszechnie używanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.);
 2. Prawo do poprawiania danych. Jeżeli dowiesz się, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, masz prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my będziemy do tego zobowiązani. W takim przypadku możemy poprosić Cię o dostarczenie dowolnego dokumentu lub innego dowodu zmiany danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli pomimo  przestrzegania przez nas zasady adekwatności uznasz, że przetwarzamy zbyt szeroki zakres Twoich danych osobowych dla określonego procesu, masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli ten zakres przetwarzania. O ile Twoje żądanie nie jest wymagane przez obowiązujące prawo lub nie jest konieczne do wykonania umowy, przyjmiemy Twoje żądanie;
 4. Prawo żądania usunięcia danych. Prawo to, zwane również prawem do bycia zapomnianym , oznacza Twoje prawo do żądania, abyśmy usunęli wszelkie informacje zawierające Twoje dane osobowe z naszych systemów baz danych oraz z naszych rejestrów. Pamiętaj, że możemy nie być w stanie tego zrobić, jeśli jesteśmy zobowiązani przez prawo do przetwarzania Twoich danych (np. dokumenty transakcyjne do celów podatkowych, gwarancje, zobowiązania do rozliczania naszych działań). W takim przypadku usuniemy w jak największym stopniu Twoje dane, a te, które powinny być dostępne tylko dla kierownictwa naszej firmy.
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z  Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO) możesz poprosić nas o wyeksportowanie danych, które nam przekazałeś podczas wszystkich naszych kontaktów i wszelkiej współpracy w osobnym pliku w celu dalszego przekazania innemu administratorowi danych. Dopóki nie nadużywasz wyżej wymienionych praw (takich jak nieuzasadnione codzienne prośby o informacje), korzystanie z nich będzie bezpłatne i powinno być łatwe.

Jeżeli uważasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, masz prawo wnieść skargę bezpośrednio do organu nadzorczego. W ramach wykonywania tego prawa musisz podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działania uważasz za naruszające Twoje prawa lub wolności. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy. Nie sprzedajemy Twoich danych ani nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim.
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe naszym partnerom:

 • firmom księgowym;
 • firmom transportowym /transport/ - w celu dostarczenia zakupionego towaru pod wskazany przez Państwa w zamówieniu adres;
 • centra serwisowe, które wykonują naprawy zakupionych produktów w przypadku zgłoszenia gwarancyjnego lub gwarancyjnego;
 • firmom świadczącym dla nas usługi w zakresie dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego, za pośrednictwem którego możemy prowadzić Sklep oraz prowadzić odpowiednią ewidencję sprzedaży itp.;
 • firmy zbierające opinie o produktach i sklepach – pomagają nam, jeśli chcesz podzielić się swoją opinią o produkcie lub wrażeniami z korzystania ze sklepu internetowego lub stacjonarnego;
 • pośrednicy płatności w przypadku transakcji płatniczych w związku z Twoimi zakupami, w tym ci, którzy współpracują z systemami płatności.

Dla każdego z tych celów udostępniamy tylko dane niezbędne do jego realizacji. W niektórych przypadkach nie przetwarzamy Twoich danych osobowych jako administrator, ale jako podmiot przetwarzający działający w imieniu innych. Może się również zdarzyć, że nasi pracownicy w określonych przypadkach działają w imieniu i w imieniu innego administratora danych. Takie przypadki obejmują rozpatrywanie roszczeń z tytułu gwarancji producenta.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres, przez jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zależy od celu przetwarzania. I tak odpowiednio:

 1. sprzedaż – na czas trwania umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń;
 2. usługi dostawy w trakcie trwania umowy; po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszych działań, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych i podatkowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń;
 3. dane pozyskane o tym, jak korzystasz z naszych stron internetowych (za pomocą plików cookies) oraz dane przetwarzane w naszej marketingowej bazie danych – przez cały okres, w którym jesteś naszym klientem oraz przez okres 10 lat od momentu, w którym przestałeś być naszym klientem (ty nie dokonywałes powtórnych zakupów).

Czy przekazujemy Twoje dane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).